Foredrag 14.10-15.00

Hva er borte? Hva er hjemme? 

 Om perspektiverpå migrasjon v/Ada Freng


Hvordan mennesker som reiser fra sitt hjemland til andre land for arbeid og/eller utdanning kan bidra til samfunnsutvikling

v/Julie Lelienhof: Om bergensfrisøren Orlando

v/Samba Njie og Momodou Jobarteh, Vestland Innvandrerråd. Om innvandrerrådets historie.

v/Marian Egale, Somalisk kvinneforening, om foreningens historie.Sted: Hordaland Kunstsenter

Barnesang på Laxevaag/i Bergen 

       - ved Gisken Nygård og Per Bolstad
Bli med og syng, og få høre lokalhistorie knyttet til sangene! Lokale tradisjonelle barnesanger er i ferd med å gå i glemmeboken. Det synges mindre i de tusen hjem enn før, så det skjer i liten grad overlevering fra generasjon til generasjon. Dersom sangene skal leve videre, er det derfor viktig å sørge for videreformidling på en annen måte.

Prosjektet handler om innsamling og konkret videreformidling av lokal, klingende folkekunst – en del av vår verneverdige immaterielle kulturarv (UNESCO 2003). 

Sted: Stranges Stiftelse