Foredrag 15.10.-16.00

Gründaren og kapitalisten Peter Jebsen

v/ Bjørn Bremerthun

Peter Jebsen bygger det første mekaniske bomullsveveriet i Norge i 1846 i Ytre Arna. Denne fabrikken er med på innleie den industrielle revolusjonen i landet vårt. Fabrikken går godt, lenge med rundt 450 arbeidarar,og Ytre Arna veks fram til eit komplett samfunn. Arbeidarane ved veveriet hans arbeidde frå 05.00 til 20.00 for ei løn som låg under det som tekstilarbeidarar elles tente i landet.

I 1864 flyttar Peter Jebsen til Bergen som ein svært halden mann. Han buset seg på byens beste tomt der Telegrafbygningen låg. Han giftar seg med dotter til den største kjøpmannen i byen, Christian Sundt. Han blir etter kvart truleg Norges største skipsreiar, og som stortingsmann har han har fått hovedæra for at det blir gjort vedtak om å bygge Vossebanen. Då han døydde i 1892, var liktoget det største Bergen hadde sett etter Ole Bull. Vi får høre om både Jebsens betydning for framveksten av tekstilindustrien både i Ytre Arna (og Dale) og hans mangfoldige innsats i Bergen.

Sted: Strange stiftelse

Fremveksten av Fyllingsdalen

v/ Svend-Ove Kristiansen
og Kjell Sælensminde

Krigen kom også til Fyllingsdalen. En fredelig Jordbruks bygd som var regnet som Bergens by Spiskammer. Gårdene i Fyllingsdalen ble også kjøpt opp av rike Bergensere som laget sinn egen matforsyning ved hjelp av leilendinger. De bygde gården også som lystgårder hvor de ankom i sine karjoler og til og med egen dampbåt. Bydelen som vokste frem fra 1500 innbyggere til dagens godt over 30.000 mennesker. Men krigen satt dype spor i Fyllings dølene og spor etter krigen finnes fortsatt.Sted: Hordaland Kunstsenter