Foredag kl 12.10 -13.00

"Bergen – de milde stiftelsers by"

       -V/Inger Lise Skarstein

Milde stiftelser er en eldre betegnelse på stiftelser som driver veldedighet. De ble gjerne opprettet av rike borgere som ga en del av sin formue til sosialt formål. Stiftelsene var i hovedsak beregnet for «verdig trengende», det vil si respektable borgere og enker som var svekket av alderdom.

I Bergen er fire slike milde stiftelser bevart: St Jørgens Hospital er den eldste, Stranges Stiftelse ble opprettet i 1609, Zander Kaaes og Danckert Krohns stiftelser er fra 1700-tallet. Dere får se bilder og høre mer om disse stiftelsene. 

Sted: Stranges Stiftelse 

Sporveien
i Bergen 

       -V/Svein Bolstad

Foredraget begynner med en kort beskrivelse for bakgrunnen for at sporveien i Bergen ble opprettet. I begynnelsen med tyske eiere, men kjøpt av Bergen kommune under 1. verdenskrig. Litt om den tekniske utvikling. Før byggherren rakk å ta bygget i bruk, ble det annektert av okkupasjonsmyndighetene som etablerte sitt administrative hovedkvarter der. Fagorganisering og bedriftdkultur, linjenettet. Busser. Sporveien under krigen, og om utviklingen etter krigen.


Sted: Hordaland kunstsenter