Foredrag kl 11-11.50

Folketellingen 1920 - et tidsbilde 

v/ Marianne Herfindal Johannessen

Folketellingen 1920 gir et tidsbilde som viser bo- og leveforhold i dagens Bergen (inkludert de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane). I folketellingen vil vi kunne se hvem som bodde sammen, hva de hadde som yrker og arbeidsgivere, om de var hjemvendt fra Amerika, i tillegg til helseopplysninger. Folketellingen 1920 er skannet som bilder, men er også søkbar. I presentasjonen vil det også bli demonstrert hvordan man går frem for å finne personer i 1920-tellingen.Sted: Strange stiftelse

Gestapohuset
- et skrekken hus 

v/ Cathrine Løvås og Tor Jan Ropeid

Da krigen kom til Norge i april 1940, stod monumentalbygget i Veiten 3, oppført av Bergen Haandværks- og Industriforening, nesten innflytningsklart. Før byggherren rakk å ta bygget i bruk, ble det annektert av okkupasjonsmyndighetene som etablerte sitt administrative hovedkvarter der. I de to øverste etasjene holdt det tyske sikkerhetspolitiet til. Her ble det innredet et eget «husfengsel». Bygget fikk derfor snart tilnavnet «Gestapohuset». Avhør, mishandling, selvmord og drap satte så dype spor at bygget den dag i dag ofte omtales nettopp som «Gestapohuset». 
                         

 Sted: Hordaland kunstsenter