Bergen historiske festival
Bjørn Brem

15.00 - 15.45

Arne Fabrikker 
– “alle tekstilfabrikkers mor"

1846 grunnla den 22 år gamle Peter Jebsen Arne Fabrikker ved utløpet av Blindheimselva i Ytre Arna. Dette var det første mekaniske bomullsveveriet i Norge. Peter Jebsen kom frå Slesvig i Sør-Danmark.Snart henta han opp brørne sine og venner og slektningar frå heimstaden sin. Ut frå dette miljøet vart det i løpet av dei neste tiåra etablert mange nye tekstilfabrikkar i området. Og rundt fabrikkane i Salhus, Hop, Dale, Trengereid, Espeland, Tysse i Samnanger, Eidsvåg og Bergen vaks det fram tette, livskraftige lokalsamfunn. Denne delen av Hordaland fekk tilnavnet  "Norges Lancashire". Foredraget tar for seg elvane, gründarane, fabrikkane, arbeidarane, produkta, lokalsamfunna.


med leiar av Ytre Arna Historielag Bjørn Bremerthun