Bergen historiske festival
Helge J

16:00 - 16:50 

Bergensudstillingen 1898

Bergensudstillingen 1898 var en landsutstilling som ble bygget opp i den nyanlagte Nygårdsparken. Den ble den største landsutstillingen som noensinne er arrangert i Bergen. Den skulle vise hvor langt norsk industri, håndverk, fiskeri og kunst var kommet, og må også sees på som en del i den norske nasjonsbyggingen frem mot 1905. Store utstillinger var et barn av sin tid før reklamen gjorde sitt inntog i aviser og tidsskrifter, for å informere vanlige folk om siste nytt på teknologi- og kunst-frontene; datidens form for infotainment.  


Med lokalhistoriker
Helge Jensen