Bergen historiske festival
Kulturhist.-og og utstillinger

Disse har utstiling i Tivoli (rett ved inngangspariet på Cornerteateret)

Laksevåg kulturhistoriske forening 

Memoar - norsk org.for munnleg historie

Torborg Nedraas-selskapet

Historietorget -drop-in slektsverksted (Thormøhlens gate 30)

I anledning slketsforskerdagen: Slekt og Data Hordaland holder drop-in slektsverksted på

Thormøhlens gate 30(vis a vie Vitalitetsenteret) Dette i anledning den nasjonale slektsforskerdagen som årlig markeres i slutten av oktober.


Utenfor Cornerteateret
Bergen Veteranvognklubb utstiller flotte biler 
Bergen Kystlag stiller med båt - oppmøtested kommer!