Bergen historiske festival
Tone Hellesund

15.00 - 15.45

Kjærlighet og sex mellom arbeiderklasse -menn i Bergen 1880-1980

Selv om Bispemøtet i 1954 advarte mot at homoseksuelle utgjorde «en samfunnsfare av verdensdimensjoner», var det ikke nødvendigvis slik vanlige folk så på dette. Forhold mellom to av samme kjønn ble ikke snakket så mye om, og i denne tausheten kunne det også være et stort handlingsrom.  Dette foredraget skal handle om Nils (f. 1896) og Charles (f.1916), to arbeiderklassemenn fra Bergen. Historien om dem tar oss gjennom dramatiske hendelser (knyttet til 2. verdenskrig) og hverdagslig omgang med familie, venner og kollegaer. Historien sier noe om både muligheter og begrensinger for menn som likte andre menn i denne perioden.


Med professor i kulturvitenskap Tone Hellesund