Styret og historikk

Det er i år som i fjor opprettet en programkomite med representanter fra kulturhistorielag som skal sette opp et spennede program for publikum! Programmet skal lanseres tidlig høsten 2024. Følg med på vår facebooksiden eller her på nettsiden vår.

Styret i Foreningen Bergen historiske festival


Styreleder: Emil Matthiesen fra Syndeshalvøyens kulturhistoriske lag. 

Nestleder: Cathrine Løvaas fra Gestapomuseets forening. 

Egil Ertresvaag fra Bergens historiske forening og styrets representant i programkomiteen. 

Arve Lindgren fra Amatørkulturrådet i Bergen og styrets representant i markedsføringskomiteen. 

Morten Dahl Sebjørnsen styremedlem i Nordnæsguttenes forening og styrets representant inn i arrangementskomiteen. 

Varaer: Tove Thorkildsen fra Veteranskipslaget Fjordabåten 

og Lise Vivian Nordøen fra Ytre Arna Kulturhistoriske lag.

Bakgrunn
I 2020 markerte Bergen 950 år og Amatørkulturrådet i Bergen lanserte en ide om at byens kulturhistorielag gikk sammen om et felles arrangement med lokalhistorie fra alle bydeler i Bergen. Det skulle være for og med frivillige lag og foreninger der alle historieinteresserte kunne delta som publikum.


Koronapandemien satte ideen om et fellesarrangement på vent, men 21. oktober 2023 er det endelig klart for den aller første Bergen historiske festival på Klosteret, på Nordnes.

unsplash