Bergen historiske festival
adopsjon

Erfaringer om å oppdage slekt 

Ingrid Berntsen
og John Erik Aasheim vil dele sine historier om å oppdage biologisk slekt, forholde seg til nye relasjoner, og tanker om egen identitet.


Hvilken betydning har det å oppdage ny biologisk slekt?

Hva tilfører dette allerede eksisterende familierelasjoner og ens eget selvbilde?


Bidraget er et samarbeid med Adopsjon i endring -Ressurssenter for adopterte og deres familier