Bergen historiske festival
Cathrine Hass

16:00 - 16:20

Memoar - Hvordan kan du bidra til å skrive historien fra din tid?


Prosjektleder Cathrine Hasselberg har jobbet med prosjektet OSLOOVE siden 2023 i Oslo. Her har hun engasjert over 400 frivillige i å bidra til historieinnsamlingen fra vår tid.

Hva slags historier og perspektiver har prosjektet bidratt med inn i byarkivet, og hvem har fortalt om de?


Med prosjektleder i Memoar  Cathrine Hasselberg