Bergen historiske festival
Holen skole

Kl 12:30 - 14.00

Historiene vi ikke forteller

– Om den britiske bombingen av Holen skole, krigstraumer og historiebruk

Yngve Nedrebø innleder med ett 20 minutters foredrag om bombingen av Holen skole. 

5 minutters pause etterfølges med panelsamtale mellom Nedrebø og Aage Nesbø fra Laksevåg kulturhistoriske forening og en deltager med kompetanse på krigstraumer.

Samtalen vil følge hvordan de traumatiske hendelsene på Laksevåg formidles 80 år etter bombingen. Cathrine Løvaas  leder panelet og samler trådene på slutten av samtalen.


Med Gestapomuseets forening og Laksevåg kulturhistoriske forening.