Bergen historiske festival
Om oss

Styret i Foreningen Bergen historiske festival 2024


Styreleder
Emil Matthiesen
styremedlem i Syndeshalvøyens kulturhistoriske lag

Cathrine Løvaas

styremedlem i Gestapomuseets forening 

Arve Lindgren
styremedlem i Amatørkulturrådet i Bergen

Morten Dahl Sebjørnsen
styremedlem i Nordnæsguttenes forening 

Lise Vivian Nordøen
styremedlem i Ytre Arna historielag

Tove Thorkildsen
styremedlem i Veteranskipslaget Fjordabåten(vara)

Historikk
I 2020 markerte Bergen 950 år og Amatørkulturrådet lanserte en ide om at byens kulturhistorielag gikk sammen om et felles arrangement med lokalhistorie fra alle bydeler i Bergen. Det skulle være for og med frivillige lag og foreninger der alle historieinteresserte kunne delta som publikum. Koronapandemien satte ideen om et fellesarrangement på vent, men 21. oktober 2023 ble det endelig klart for den aller første Bergen historiske festival på Klosteret, på Nordnes. 

unsplash