Bergen historiske festival
Nordnes
Bergen historiske festival

Dünneengen til Galgebakken

- en smugvandring på middelaldersk hagegrunn

Strøket mellom Kjellersmuget og Fredriksberg var åker og hagemark for Munkeliv kloster frem til reformasjonen i 1537. Noen år senere var dette blitt til fire privateide hager. Strukturene etter denne inndelingen kan fremdeles følges i bebyggelsen. På vår vandring gjennom sjarmerende smug og gatetun skal vi også ta for oss deler av dette strøkets mangfoldige historie.

Med Mons Kvamme

Bergens historiske forening